BImotive | Business Intelligence

Business Intelligence

Business Intelligence

Definitie business intelligence

Business intelligence (BI) heeft tot doel om de in uw organisatie aanwezige gegevens als kennis te kunnen gebruiken voor een betere aansturing van uw bedrijfsprocessen.
Gegevens moeten hiervoor worden verzameld, omgezet en/of geanalyseerd.
Effectiviteit, efficiëntie en betere en snellere beslissingen behoren tot de belangrijkste voordelen van business intelligence.
Het eerste deel van het begrip, ‘business’, slaat op uw zakelijke activiteiten. Intelligence heeft betrekking op het feit dat de verkregen informatie beslissingsondersteunend moet zijn.
Deze informatie gaat over klanten, de markt, concurrentie, processen in uw eigen organisatie, enz.

Van gegevens naar informatie

Iedere organisatie moet praktische en strategische beslissingen nemen over financiële, commerciële, logistieke of andere operationele processen in de bedrijfsvoering.
Voor het nemen van die beslissingen is actuele en betrouwbare informatie noodzakelijk. Informatie wordt verkregen uit gegevens (data). Gegevens zijn niet per definitie betekenisvol.
Pas als gegevens met elkaar in verband zijn gebracht en op de juiste manier geïnterpreteerd kunnen worden, kan uit gegevens betekenisvolle informatie verkregen worden.
De gegevens waaruit informatie verkregen kan worden zijn niet altijd direct beschikbaar.
Enerzijds komt dat omdat niet duidelijk is welke gegevens binnen de organisatie beschikbaar zijn. Anderzijds zijn veel gegevens verstopt in verschillende softwareoplossingen, waardoor deze moeilijker vindbaar en beschikbaar zijn.
Business intelligence biedt voor dit hele traject de oplossing.
BI oplossingen zorgen voor het verzamelen van de gegevens uit de verschillende systemen, biedt de tools om deze gegevens te verwerken, te interpreteren en te presenteren en zorgt er zo voor dat van uit de ‘verstopte’ gegevens informatie verkregen wordt waarmee betere beslissingen mogelijk zijn.