BImotive | Business Intelligence

QlikView®

Wat is QlikView?

QlikView is de klassieke oplossing voor begeleide analyse. Met QlikView kunt u snel interactieve toepassingen en dashboards voor begeleide analyses ontwikkelen.

U kunt vragen stellen en uw eigen vragen beantwoorden en uw eigen paden naar inzicht volgen. U en uw collega's kunnen samen tot besluiten komen.

Het hart van QlikView wordt gevormd door de gepatenteerde bijbehorende engine, waarmee snel nieuwe weergaven van gegevens worden gegenereerd. QlikView comprimeert data en slaat deze op in het geheugen zodat ze direct beschikbaar zijn voor verkenning door meerdere gebruikers. Voor gegevensverzamelingen die te groot zijn voor het geheugen, maakt QlikView direct verbinding met de gegevensbron. QlikView levert een associatieve ervaring met alle gegevens die worden gebruikt voor analyse, waar ze ook zijn opgeslagen. U kunt overal beginnen en overal naar toe gaan. U zit niet vast aan vooraf ingestelde paden voor detailanalyse of vooraf geconfigureerde dashboards.

QlikView maakt het makkelijk de grote lijnen te zien en de onderlinge relaties te ontdekken, zelfs met grote en complexe gegevensverzamelingen. Het kan informatie uit verschillende bronnen integreren en de informatie kan snel beschikbaar worden gesteld, zodat de juiste informatie bij de juiste persoon terechtkomt. Dankzij de associatieve gegevensmodeltechnologie waarop QlikView is gebaseerd, het kan een unieke interface maken voor interactieve presentatie en analyse van elk soort informatie.

QlikView beheert informatie op een manier die te vergelijken is met de manier waarop het menselijk brein werkt. Net als het menselijk brein brengt het geleidelijk associatieve verbanden aan in de informatie die wordt verwerkt.

Het ophalen van gegevens in conventionele systemen is vaak een ingewikkelde taak die uitgebreide kennis vereist van de databasestructuur en van de syntaxis van de query-taal. De gebruiker kan vaak alleen maar vooraf gedefinieerde zoekroutines toepassen. QlikView brengt hier radicaal verandering in. Met één muisklik kunnen op het scherm weergegeven gegevens worden geselecteerd. Conventionele informatiezoeksystemen werken vaak van boven naar beneden. QlikView echter beginnen met elk gegeven, onafhankelijk van waar het zich bevindt in de gegevensstructuur.

QlikView geeft een volledig en duidelijk overzicht van de gegevens in verschillende databases, centraal of lokaal. QlikView kan met vrijwel elke database worden gebruikt.

QlikView:

  • Maakt een flexibele eindgebruikersinterface voor een informatie-opslagplaats.
  • Maakt snapshots van gegevensrelaties.
  • Maakt presentaties op basis van uw gegevens.
  • Maakt dynamische grafieken en tabellen.
  • Voert statistische analyses uit.
  • Koppelt omschrijvingen en multimedia aan de gegevens.
  • Bouwt eigen specialistische systemen.
  • Maakt nieuwe tabellen door informatie uit verschillende bronnen samen te voegen.
  • Bouwt eigen business intelligence systeem.

Bron : © 1993-2022 QlikTech International AB